Please Activate WooCommerce Plugin First, to use it.

Contractmanagement - de 4 gouden regels - Welkom - Buyology.be

DUURZAME EXPERTISE.
DE WETENSCHAP VAN AANKOPEN.

Buyology realiseert significante besparingen op uw reguliere aankopen waardoor de winstmarge van uw bedrijf verbetert. Bij Buyology kan je rekenen op 35 jaar aankoopervaring in diverse multinationale omgevingen: Pepsico, Pizza Hut, KFC, AccorHotels, ...

 

Contractmanagement – de 4 gouden regels

Iedereen sluit contracten af. Of het nu voor professionele of privé doeleinden is, het vastleggen van gemaakte afspraken op schrift is niet de meest boeiende bezigheid. Toch is het belangrijk hier voldoende tijd aan te besteden.

De volgende basisregels voorkomen een aantal ongewenste effecten eens het contract operationeel wordt :

Prijsaanpassingen

Contracten bevatten niet zelden clausules die de leverancier het recht geven prijsaanpassingen te doen zonder daarover in overleg te treden. In de praktijk vertaalt zich dat door prijsstijgingen op een factuur te vermelden, die daardoor ongemerkt toegepast worden. Voorzie een clausule dat iedere intentie tot prijswijziging minstens 2 maanden op voorhand kenbaar gemaakt dient te worden en enkel toegepast mag worden mits uitdrukkelijke toestemming van de klant.

Opzegtermijn

Zorg ervoor dat de opzegtermijn billijk is en niet meer dan 3 maanden bedraagt.

Contracteinde

Overeenkomsten voorzien vaak een clausule met een stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode als de initiële contractduur. Indien je vergeet je contract tijdig op te zeggen wordt deze voor dezelfde periode verlengd, zelfs indien dit onbedoeld of ongewenst is. Vraag je leverancier deze clausule te schrappen en te vervangen door een verlening met onbepaalde duur met een opzegtermijn van bv. 3 maanden. Lukt dit niet, zeg dan meteen het contract op bij ondertekening ervan, zo vermijd je onbedoelde verlengingen.

Einde contact kosten

Deze kosten kunnen je zuur opbreken. Het gaat hier voornamelijk over kosten voor het ophalen van bepaalde materialen die zich in uw bedrijf bevinden maar die eigendom zijn van de leverancier. Deze kosten kunnen een dusdanige financiële impact hebben dat het contract, soms geheel ongewenst, verder gezet dient te worden. Zorg dat u de impact van deze kost goed inschat en laat deze clausule schrappen of onderhandel deze uit naar een redelijk niveau.

OVER BUYOLOGY

Buyology realiseert significante besparingen op uw aankoopfacturen en verbetert hiermee de winstmarge van uw bedrijf.

Ondernemingen beschikken niet altijd over een team dat zich specifiek op uitgaven concentreert en prijzen onderhandelt.

Buyology brengt voor u de kosten in kaart, voert onderhandelingen en optimaliseert deze uitgaven. Leid gerust uw bedrijf, intussen beperken wij uw uitgaven zonder in te boeten op kwaliteit.

Samenwerken met Buyology heeft steeds een directe impact op uw rentabiliteit.

Benieuwd?    Mail of Bel +32 472 991 739.

 

NO SUCCESS.
NO FEE.

Een aankoop is niet zomaar een kwestie van bestellen, leveren en betalen. Het loont ook de moeite de bestaande processen in vraag te stellen want prijsverlagingen zijn niet de enige bron van besparingen.

U kan er ook voor opteren uw aankopen blijvend door ons te laten beheren. Dit heeft volgende voordelen voor u:

- Handhaving van de gerealiseerde besparingen.
- Al dan niet aangekondigde prijsverhogingen en indexaties tot een minimum herleiden.
- Toezicht op toepassing van lastenboeken en andere gemaakte afspraken.
- Administratieve ontzorging.

Wij analyseren

Wij optimaliseren

Wij implementeren

HOE JE KAN BESPAREN.
HOE MEER WINST MAKEN?

Het is belangrijk voldoende aandacht te besteden aan elk onderdeel van het aankoopproces zonder daarbij een stap over te slaan volgens de 7 gouden stappen:

1. Situatieschets (analyse)
2. Definieer behoeften
3. Strategie bepalen
4. Leveranciersportfolio samenstellen
5. Offerteaanvraag
6. Onderhandelen
7. Implementeren

TEAM BUYOLOGY.

We zijn 2 collega’s die al jaren samenwerken en blindelings vertrouwen hebben in elkaars kennen en kunnen. Gezamenlijk hebben we meer dan 35 jaar aankoopervaring in diverse (multi)nationale omgevingen : PepsiCo, Pizza Hut, KFC, AccorHotels,...

Onze jarenlange aankoopervaring in deze bedrijven is zeer divers: we hebben zowat alle mogelijke productcategoriën onder handen genomen. Iedere keer opnieuw gaven deze optimalisatieprojecten mooie resultaten, zelfs op die productcategoriën die reeds meerdere malen aanbesteed waren.

Onze conclusie is tegelijk onze missie geworden – we willen bedrijven laten profiteren van onze aankoopervaring en hun winstgevendheid verbeteren. Wij willen de bedrijven van ons land toegang geven tot professionele aankopers zonder hiervoor op permanente basis te moeten investeren.

 

 
 
 

Aurelia Verdonck

aurelia.verdonck @ buyology.be

Afgestudeerd in Hotelwetenschappen en Bedrijfskunde werd meteen na haar studies ondergedompeld in de aankoopwereld.

Vele aankoopdossiers hebben geen geheimen meer voor haar.

   +32 472 991 739

 
 

Willemijn Martens

willemijn.martens @ buyology.be

Afgestudeerd in de Economische Wetenschappen en al meer dan 21 jaar een expert in het aankoopvak.

Met één blik op uw factuur ziet ze vele optimalisatiemogelijkheden.

   +32 468 409 192