fbpx
Ga naar de inhoud

De startdatum van een contract

Wanneer je een relatie aangaat met een leverancier, is de startdatum van je contract niet altijd gemakkelijk te bepalen. Maar het is wel belangrijk om dat duidelijk te weten. Want vanaf wanneer mag je leverancier je kosten aanrekenen? Vanaf wanneer mag je facturen verwachten? De datum van ondertekening van je contract is niet altijd gelijk aan de startdatum van je contract. Het is belangrijk te weten wanneer precies je contract precies afloopt, ook daarom is het nodig de exacte startdatum te kennen. Wat kan er in dergelijke gevallen in je contract staan?

 

Volgende facturatiecyclus

Het kan zijn dat de startdatum bepaald wordt op de start van de volgende facturatiecyclus na het ondertekenen van het contract. Maar wiens handtekening is dan bepalend? Die van de klant, of die van de leverancier? Beide tekenen lang niet altijd op dezelfde datum. We zien trouwens ook vaak contracten waar slechts één handtekening vermeld staat. Let hier zeker mee op.

Start bij levering

Soms is de startdatum bepaald op de datum van levering van een bepaald goed. Dat kan prima. Maar wie in jouw organisatie weet zoveel jaar later nog wat die datum was? En wat als iets in stukken geleverd wordt? Is de startdatum dan de levering van het eerste deel? Of de datum waarbij de levering compleet was?

Prestatie van een dienst

De startdatum van een contract kan ook liggen op de datum van prestatie van een dienst. Maar opnieuw: wie kent die datum nog na zoveel jaar? En start het contract dan bij aanvang van de prestaties? Of bij het afronden van een bepaald deel ervan? Dat moet je allemaal duidelijk weten.

Je zorgt er dus best voor dat de startdatum expliciet in je contract vermeld staat. Bovendien is het bijzonder moeilijk om de einddatum en de juiste opzegtermijn van een contract te bepalen als je de juiste startdatum niet kent. Het is dan ook aan te raden je contracten te beheren in een contract management systeem, zodat je op elk moment een duidelijk overzicht hebt. Zie je het niet zitten om daarin te investeren? Geen nood, er zijn professionals die jou hiermee verder kunnen helpen. Contacteer ons als je hier meer over wil weten.